Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti are 7 facultăţi dintre care 6 cu predare în limba româna şi una cu predare în limbi straine (engleză sau franceză). În plus există şi un departament pentru studiul limbilor străine. Cele şase facultăţi cu predare în limba română (Construcţii Civile Industriale şi Agricole, Hidrotehnică, Căi Ferate Drumuri şi Poduri, Instalaţii, Utilaj Tehnologic, Geodezie) oferă o pregătire universitară atât pentru primul ciclu, de licenţă cu durată de 4 ani, în urma căruia se obţine calificarea de inginer, cât şi pentru ciclul al doilea, de masterat (3 semestre). Facultatea de Inginerie în Limbi Străine oferă o pregătire universitară de 4 ani pentru ingineri iar Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare, oferă o pregătire universitară de 3 ani pentru domeniul limbi moderne aplicate (traducători – interpreţi). UTCB oferă şi cursuri serale cu duratăde 5 ani pentru studii inginereşti la Facultatea de Instalaţii şi la Facultatea de Utilaj Tehnologic.

Instituţia dispune de un corp profesoral de elită (157 profesori şi profesori consultanţi, 122 conferenţiari, 107 şefi de lucrări, 198 asistenţi şi preparatori), care s-a afirmat atât prin rezultatele activităţii didactice şi de cercetare, cât şi prin participarea nemijlocităla cele mai importante construcţii realizate în ţara noastră.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este o universitate tehnică pentru formarea specialiştilor cu pregatire superioară în domeniile inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie mecanică/maşini şi utilaje pentru construcţii, ingineria mediului, inginerie geodezică, inginerie şi management şi ingineria sistemelor.

Contact:

Adresă: Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124, Cod 020396, Loc. Bucuresti, Sector 2

Telefon.: +40 21 242.12.08

Fax: +40 21 242.07.81

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

www.utcb.ro