Structura Universităţii Tehnice din Cluj-Napocaeste complexă şi cuprinde 12 facultăţi repartizate în cele două centre universitare, Cluj-Napoca şi Baia-Mare la care se adaugă extensiile în localităţile Alba-Iulia, Bistriţa, Satu-Mare şi Zalău. Oferta educaţională, organizată în sistem Bologna, cuprinde programe de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi programe de formare continuă.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Performanţa ancorată în perspectiva mediului socio – economic, vizibilitatea şi cooperarea internaţională, precum şi noutatea ştiinţifică şi interdisciplinaritatea sunt câteva dintre caracteristicile mediului de cercetare din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se caracterizeaă prin dinamism în spirit şi acţiune, fiind adaptată exigenţelor internaţionale ale timpurilor noastre şi urmărind încadrarea continuă între acele instituţii academice cu tradiţii şi valori care conduc la prosperitate şi progres în societate.

Contact:

Adresă: Str. Memorandumului, Nr. 28, Cluj-Napoca, Cod postal 400114, Jud. Cluj, Romania

Telefon:  +4 0264 401 200

Fax: +4 0264 592 055

www.utcluj.ro