Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (U.P.B.) îşi asumă misiunea de a pregăti specialişti în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii contemporane. UPB asigura realizarea unui învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiţia Şcolii Politehnice bucureştene, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea modernă informaţională.

Ea îşi propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerinţelor unei societăţi în plină competiţie, supusă procesului de integrare cu Comunitatea Europeană şi Internaţională. Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerinţelor economiei de piaţă şi noilor tehnologii, care să aibă cunoştinţe economice şi manageriale şi care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă şi de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învăţare care să-i asigure şanse reale la competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă.

În momentul de faţă Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti are în componenţă 15 facultăţi.

Contact:

Adresă: Splaiul Independenţei nr. 31, Cod Poştal: RO-060042. Sector 6, Bucureşti,

Centrala telefonică: + 40-21-402 91 00, + 40-21-318 10 22 / 23 / 24 / 25

www.upb.ro