Agenda reuniunii membrilor Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT)
Timișoara, 28 Octombrie 2016

Participă reprezentanți din:

 • UniversitateaPolitehnica din București (UPB),
 • Universitatea Politehnica Timișoara (UPT),
 • Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN),
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (UTI),
 • Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

Programul de lucru:

9:30 – 11:00 Deschiderea reuniunii –Sala Multimedia, Biblioteca UPT

TEMA: Sistemul de învățământ superior tehnic după 10 ani de la implementarea ciclului Bologna. Analize, evaluări, propuneri

 • sistemul L – M –  D  în  formula 4+2+3 „se clasicizează”?
 • programele de studii: domenii versus specializări;
 • programele de master, încotro?
 • școlile doctorale în științele inginerești.

11:15 – 13:00 Lucrări ARUT – Sala Polivalentă, Biblioteca UPT

TEMA: Revizuirea „Standardelor specifice pentru evaluarea externă a calității academice la programele de studii universitare de licență și master” ARACIS - 2016. Observații și propuneri.
Invitați la discuții: experți ARACIS , Conducerile facultăților din UPT

13:00 – 13:30 Conferință de presă –Sala Polivalentă,Biblioteca UPT

Participă rectorii celor cinci universități.

15:00 – 17:30 Lucrări ARUT - Sala de conferințe CP2

1. TEMA: Standarde Minimale CNADTCU. Stadiul actual. Analiză critică
2. DEZBATERI cu privire la: 

 • metodologia de finanțare a universităților;
 • probleme în aplicarea prevederilor Legii 85/2016, Legii 71/2015, OUG 20/2016 și HG 582/2016 și a sumelor alocate de minister pentru drepturile salariale stabilite prin hotărâri judecătorești;
 • cercetarea în universități: aplicarea OUG 32/2016 (facilități fiscale pentru activități de cercetare-dezvoltare).

Președinte ARUT
Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel ȘERBAN
Rector Universitatea Politehnica Timișoara