Nr. crt.

Universitatea

ABSOLVENŢI 2014-2015

 studii de licenţă

studii aprofundate + masterat

doctorat cu frecvență

1

Universitatea Politehnica Bucureşti

5023

2711

2124

188

2

Universitatea Tehnica de Construcții Bucureşti

917

493

399

25

3

Universitatea Tehnica Cluj Napoca

3289

1900

1252

137

4

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Iaşi

2898

1566

1275

57

5

Universitatea Politehnica Timişoara

2282

1283

946

53

 

TOTAL ARUT

14.409

7.953

5.996

460

procent din totalul absolvenților pe țară

19,89%

17,83%

22,94%

26,79%