Excelenţă în inginerie, ştiinţă şi educaţie profesională

Prin proiectele şi iniţiativele sale, ARUT urmăreşte îmbunătăţirea continuă a standardelor serviciilor educaţionale pe care le oferă universităţile membre. Excelenţa în ştiinţă şi inginerie este o temă centrală a Alianței Române a Universităților Tehnice.

Proiecte pentru viitor

Mediul privat împreună cu Fondurile Europene reprezintă instrumente importante de finanţare a proiectelor cu impact social. Fiind cel mai mare formator de resurse umane din domeniile de interes din cadrul Strategiei Naţionale de Învăţământ Terţiar 2015-2020, ARUT are responsabilitatea continuă de a dezvolta proiecte şi de a găsi soluţii pentru finanţarea proiectelor de cercetare.

Proiectele finanţate din Fondul Social European au reprezentat o resursă cu limite metodologice clare în ultimul ciclu de finanţare. În noua perioadă de finanţare ARUT se va impune prin formarea resurselor umane necesare dezvoltării, redactării şi implementării de proiecte, dar şi prin parteneriate ample care să sincronizeze domeniul privat cu universităţile membre. Axele de interes pentru această direcţie de creştere sunt POC, POCU şi Regio.

Studii doctorale inovative

ARUT își propune să devină un cadru optim pentru dezvoltarea de modele inovative de formare doctorală şi doctorat în cotutelă. ARUT este o platformă activă pentru schimbul de bune-practici şi proiecte doctorale.

Sustenabilitate

ARUT ţinteşte să aibă impact social pozitiv prin proiecte sustenabile care să poată avea beneficii repetabile în context naţional.

Cooperare inter-instituţională şi internaţională

ARUT este un nucleu de cooperare, schimb de bune practici şi know-how. Scopul nostru este să dezvoltăm modul în care colaborează universităţile cu profil tehnic din România.

Orientare spre comunitate şi cooperare cu mediul de afaceri

ARUT răspunde la necesităţile argumentate şi programatice la nivel naţional. Aceasta înseamnă că priorităţile pe care le vizăm sunt argumentate fie prin politici naţionale, fie prin studii ample care corelează iniţiative clare cu îmbunătăţiri vizibile pe piaţa muncii.

Proiecte care vizează inteligenţa antreprenorială.

Una dintre cele mai noi resurse de inovare şi progres economic sunt iniţiativele antreprenoriale. ARUT, prin centrele de antreprenoriat ale fiecărei universităţi în parte, reprezintă o pepinieră de antreprenori  care caută perpetuu sincronizarea cu piaţa muncii.