Misiunea ARUT este de a contribui la sporireacompetitivității economice a României prin corelarea dezvoltării de resursă umană specializată cu necesitățile domeniilor cu cea mai mare creștere a cifrei de afaceri, ca rezultat al intensificării interacțiunii dintre mediul universitar şi cel economic.

Conjugarea eforturilor de cercetare a membrilor fondatori ARUT rezultă în formarea celui mai mare concern de cercetare la nivel naţional şi are ca scop sincronizarea ofertei de cercetare cu nevoile mediului privat.

Universităţile ARUT sunt dedicate găsirii soluţiilor tehnice pentru provocările majore ale societăţii moderne. Colaborarea lor intensivă prin cercetare, educaţie şi inovare sprijină obiectivele UE de creştere inteligentă, sustenabilă şi incluzivă.