Comunicat

Timișoara, 31 octombrie - 02 noiembrie 2019

 

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, reprezentate prin rectorii şi prorectorii de resort, s-au întâlnit în perioada 31octombrie - 02 noiembrie 2019 în reuniune de lucru la Universitatea Politehnica Timișoara. Au participat, de asemenea, în calitate de invitați, prof.dr.ing. Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, și prof.dr.ing. Claudia Popescu, președintele CNFIS.

Temele de pe agenda de lucru au fost următoarele:

  • Relevanţa cercetării în universităţile românești;
  • Metodologia de alocare a fondurile bugetare pentru finanțarea universităților de stat pentru anul 2020;
  • Sistemul de credite transferabile. Modul de implementare în universităţile membre ARUT;
  • Competiția de granturi de cercetare în cadrul ARUT. Propuneri pentru competiţia 2020.

În cadrul reuniunii s-a prezentat o amplă  sinteză  a activității de cercetare desfășurată de către institutele și  universitățile românești  în competițiile  europene, cu accent pe programul Horizon 2020. S-a arătat că prezența entităților românești sub aspectul fondurilor atrase se poate considera modestă (0,45% din totalul fondurilor oferite de UE). Analiza efectuată a relevat o serie de cauze ale acestor rezultate modeste: integrare slabă în rețelele europene de cercetare, ceea ce limitează drastic posibilitățile de includere în consorțiile care sunt constituite pentru depunerea de proiecte, numărul scăzut de cercetători (sunt mai puțin de 1000 de cercetători/1 milion de locuitori, comparativ cu media europeană de aproape 3700 de cercetători/1 milion de locuitori) și lipsa lor de vizibilitate la nivel european.

S-a remarcat, de asemenea, faptul că doar o treime din numărul total al universităților a reușit să acceseze fonduri europene. Este de apreciat că cele 5 universități membre ARUT au obtinut 43% din totalul sumelor atrase de universitățile românești. În urma discuțiilor s-au propus unele măsuri  de creștere a ratei de succes a proiectelor depuse în noul program european Horizon Europe:

  • Crearea la nivelul ARUT a unui departament specializat pentru dezvoltarea proiectelor Horizon Europe, format din  experții celor 5 universități;
  • Alegerea și desemnarea domeniilor prioritare de cercetare, la nivelul universității și ARUT, unde există potențial (resurse umane, infrastructură de cercetare, domenii de studii doctorale, rezultate remarcabile) în paradigma „specializarea inteligentă”.

În acest context, universitățile membre  ale Alianței Române a Universităților Tehnice își exprimă dezacordul faţă de modul în care s-a  finanțat activitatea  de cercetare științifică la nivel național - fondurile de cercetare alocate de guvern reprezintă 0,23% din PIB, România având astăzi unul dintre cele mai scăzute rapoarte ale sumelor alocate cercetării/locuitor din Europa - și consideră imperios necesară creșterea bugetului destinat cercetării, în conformitate cu angajamente asumate în Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 - 2020, până la 1% din PIB în anul 2020.

S-au analizat rezultatele preliminarii ale competiției de granturi de cercetare derulate în cadrul ARUT, aflată în faza de finalizare. S-a convenit  întocmirea pachetului de informații în vederea lansării noii competiții pentru anul 2020, propunându-se unele modificări care să încurajeze interdisciplinaritatea și parteneriatele între colectivele de cercetare din universitățile membre.

S-a căzut de acord  ca, în cadrul comisiei pentru proces de învățământ,  să se elaboreze o metodologie comună  de aplicare a sistemului de credite transferabile în acord cu ultimele prevederi prevăzute în Ordinul MEN nr.5.146/12.09.2019.

 

Președinte ARUT

 Viorel-Aurel ȘERBAN

Rectorul

Universității Politehnica Timișoara

 

Mihnea COSTOIU

Rectorul

Universității POLITEHNICA din București

Vasile ȚOPA

Rectorul

Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Dan CAȘCAVAL

Rectorul

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași

Radu Sorin VĂCĂREANU

Rectorul

Universității Tehnice de Construcții București