1. International Education Week, cu participarea bursierilor Fulbright în România, invitat special Sarah D’Antoni – bursier Fulbright SUA, Centrul Universitar Nord in Baia Mare, Facultatea de Litere: 8 - 12 ianuarie 2018;

 2. Etapa locală a Concursului Național Studențesc de Matematică “Traian Lalescu”- Sectiunea B: profil electric an I;

  - Sectiunea C: profil neelectric an I;
  - Sectiunea D: profil tehnic an II., Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Matematică, Cluj-Napoca
    Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 3. Colocviul și masa rotundă "Limbile străine în universitate", Facultatea de Construcții de Mașini, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 4. Workshop „Sustainability through Smart Materials and Parametric Design”, Facultatea de Arhitectură și Urbanism în colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM), Cluj-Napoca:
  12-16 februarie 2016

 5. Workshop AMaTUC: Industrial Applications of AM (Additive Manufacturing), Facultatea de Construcții de Mașini, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 6. Concurs NordTech, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Inginerie și Managementul Tehnologiei  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 7. Conferința studențească „Construim împreună”, Facultatea de Construcții în colaborare cu Asociația Studenților Constructori din UTC-N (ASCUT) și parteneri din mediul economic, Cluj-Napoca: 7 - 8 martie 2018

 8. Hackathon Innovation Labs 2018, Cluj-Napoca: 10-11 martie 2018

 9. Concursul studențesc de creativitate „Pro Invent”, UTC-N în colaborare cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră și organizațiile studențești OSUT și BEST, B-dul Muncii nr. 103-105, Amfiteatrul A113, Cluj-Napoca: 21-23 martie 2018

 10. Concursul Electrosofting, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 11. Competiția Electrotehniada, Facultatea de Inginerie Electrică, Cluj-Napoca: 13 aprilie 2018

 12. Simpozion "Protejarea Terrei în context durabil" dedicat Zilei Pământului, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Ingineria Resurselor Minerale, Materialelor și Mediului: 20 aprilie 2018

 13. Sesiunea științifică națională pentru elevi și studenți „O carieră în inginerie”, ediția a-V-a, Facultatea de Construcții de Mașini, Biroul Consiliului FCM, Cluj-Napoca: 26 aprilie 2018

 14. Continental Technical Competition - Sibiu Urban Quest, Continental Automotive Systems, Sibiu: 26-27 aprilie 2018

 15. Etapa locală a Concursului Național Studențesc de Știința Calculatoarelor ACM, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Calculatoare, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 16. Workshop internațional pe teme de studii culturale, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 17. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti “NORD – perspective interdisciplinare”, ediţia a II-a, cu participare internațională, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere 
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 18. Concursul studențesc de mecanică “Andrei Ripianu”, Facultatea de Construcții de Mașini, Departamentul Ingineria Sistemelor Mecanice, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 19. International Workshop: Nanomecanica în dispozitivele MEMS, Facultatea de Construcții de Mașini, Laboratorul de Micro și Nano Sisteme în colaborare cu IMT București, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 20. Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților NordTech 2018, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Inginerie și Managementul Tehnologiei, Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare, Departamentul de Ingineria Resurselor Minerale, Materialelor și Mediului
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 21. BallteLab Robotica, Facultatea de Inginerie Electrică, Cuj-Napoca: 5 mai 2018

 22. Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti, cu tema: „Unirea: libertate și unitate” în cadrul manifestărilor dedicate Anului omagial al unității de credință și de neam și al Anului comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere: 11 - 12 mai 2018

 23. Digilent Design Contest 2018, ediția a XIV-a, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației în colaborare cu Digilent Inc., SUA, Digilent RO, Cluj-Napoca: 12 - 13 mai 2018

 24. XGEN 100 - Conferința de comunicări științifice ale studenților, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Științe în colaborare cu Asociația Liga Studenților „Pintea Viteazul” (LSPV) și parteneri din mediul economic: 10- 13 mai 2018

 25. Simpozionul studențesc de electronică și telecomunicații „SSET 2018”, ediția a XIV-a, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ETTI, în colaborare cu Organizația Studenților din UTC-N și parteneri din mediul economic, Cluj-Napoca: 18 mai 2018

 26. Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești, Facultatea de Inginerie Electrică, Cluj-Napoca: 18 mai 2018

 27. Sesiunea de comunicări științifice a studenților Facultății de Mecanică, ediția a XIV-a, Facultatea de Mecanică în colaborare cu Organizațiile studențești din UTC-N și parteneri din mediul economic, Cluj-Napoca: 14- 20 mai 2018

 28. 2018 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics - AQTR2018, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Automatică, Cluj-Napoca: 24- 26 mai 2018

 29. IoT Student Challenge, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Automatică, Cluj-Napoca: 24 mai 2018

 30. AQTR Student Forum, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Automatică, Cluj-Napoca: 26 mai 2018

 31. Sesiunea de comunicări științifice a studenților Facultății de Mecanică, ediția a XIV-a, Facultatea de Mecanică în colaborare cu Organizațiile studențești din UTC-N și parteneri din mediul economic, Cluj-Napoca: 21 - 25 mai 2018

 32. Competiția Company of the Year 2018, Junior Achievement Romania, București (participare posibilă doar prin înscrierea în competiția Business Plan Challenge 2018, în perioada 12 februarie - 5 martie 2018)

 33. Demo Day, Innovation Labs 2018

 34. Conferința “Computer Science Students Conference 2018”, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Calculatoare, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 35. Cursa către Zero - Co - Concurs studențesc de proiectare a clădirilor cu consum de energie aproape zero, UTC-N în colaborare cu ASCUT (Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri Constructori din Facultatea de Construcții), CCFPC (Colectiv de Cercetare în Fizica și Protecția Clădirilor din cadrul Departamentului Construcții Civile și Management), OPSEC (Organizația Profesională a Specialiștilor în Energetica Clădirilor), EvoHOUSE (Centru de Excelență în Clădirile Viitorului), Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 36. The 51st International Congress of the Atlas Linguarum Europae (Atlasul Limbilor Europei), Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere: 25 - 29 iunie 2018

 37. Conferința internațională QUESTIONS - subiect Arhitectură & Tehnologie, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 38. Workshop internațional Arhitectură & Tehnologie, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 39. Expoziție Proiecte de diplomă 2018, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 40. Simpozion Internaţional de Artă: Particularităţi semantice în spaţiul septentrional al Maramureşului, Workshop-ul de plein-air a studenţilor Specializării Arte Plastice - Pictură din Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere în colaborare cu studenţi ai Universităţii de Artă din Ujgorod (Ucraina)
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 41. Workshop „Regenerarea urbană a cartierelor construite înainte de 1990”, Facultatea de Arhitectură și Urbanism în colaborare cu Uniunea Arhitecților din România Filiala Cluj și Centrul pentru Mediu Construit, Cluj-Napoca: 7- 8 iulie 2018

 42. 5th International Conference: Quality and Innovation in Engineering and Management (QIEM) împreună cu: International Conference on Production Research, (ICPR), Africa, Europe, Middle-East, Facultatea de Construcții de Mașini, Departamentul IPR, Cluj-Napoca: 23- 27 iulie 2018

 43. 2018 IEEE 13th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing - ICCP2018, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Calculatoare, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 44. 6th International Management Conference, Facultatea de Construcții de Mașini, Departamentul Management și Inginerie Economică, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 45. Conferința "Diversitate culturală și plurilingvism", Facultatea de Construcții de Mașini, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare, Cluj-Napoca
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 46. Simpozion naţional „Contribuţia Bisericii şi a Teologiei româneşti la înfăptuirea Unirii celei mari şi a unităţii de credinţă şi de neam”, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere: 27 - 28 septembrie 2018

 47. Conferința CEURSIS, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Inginerie și Managementul Tehnologiei: 11 - 12 octombrie 2018

 48. The IVth International Congress of Automotive and Transport Engineering "Automobiles, Mobility, Modeling and Alternative solutions", Facultatea de Mecanică, Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi în colaborare cu FISITA (The Fédération Internationale des Sociétés d’lngénieurs des Techniques de l’Automobile) și SIAR (Societatea inginerilor de automobile din România), Cluj-Napoca: 17 - 19 octombrie 2018

 49. Concursul Electrosofting, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior

 50. Conferința lnnovative ldeas in Science 2018, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie, Departamentul de Inginerie Electrică, Electronică și Calculatoare
  Obs: Data evenimentului va fi stabilită ulterior