• Atelier Linguatek cu Tema: «Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice. Termeni științifici vs. termeni populari». Invitat: Cristina Florescu, Cercetător principal gradul I la Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Filologie Română “Alexandru Philippide” (22 februarie 2017)
  http://limbistraine.tuiasi.ro/Evenimente.html
 • Masă rotundă Culoarea în  arhitectură (31 martie 2017)
 • Expoziția de arhitectură portugheză (martie 2017)
 • Conferința anuală organizată de Asociația de Sudură din România, în cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași (5-8 aprilie 2017)
  www.asr.ro
 • WORKSHOP Learn more about photpgrammetry and remote senzing 2thEdition (27-28 aprilie 2017)
 • WORKSHOP Georeferenţierea şi prelucrarea datelor laser scanner terestru (LIS) 1thEdition (27-28 aprilie 2017)
 • Masă rotundă Arhitectura ecleziastică ieșeană (28 aprilie 2017)
 • Expo Bienala Națională de arhitectură (aprilie 2017)
 • A III-a Conferință Internațională pentru Securitate și Sănătate în Muncă, Iași (17-19 mai 2017)
  www.isssm.tuiasi.ro
 • Conferința internațională Innovative Manufacturing Engineering&Energy, ed. a XXI-a, IManEE 2017 (24-27 mai 2017)
  www.imane.ro
 • International Conference on Innovative Research ICIR 2017 (ediția a III-a), Iași (25-26 mai 2017)
  http://www.euroinvent.org/conference
 • 14th Computational Civil Engineering (CCE) 2017 International Symposium (26 mai 2017)
  www.cce.ci.tuiasi.ro
 • Expoziția Amenajări peisagistice în incintele de locuințe colective (26 mai 2017)
 • Concursul de creativitate Ștefan Procopiu (pentru fizică și tehnologiile înrudite: mecatronică, electronică, electrotehnică), ed. a XVIII-a, etapa inter-județeană, Iași (27-28 mai 2017)
  http://www.concursul-procopiu.ro
 • Masa rotunda Atelier Linguatek Creativitate şi învăţământ, organizator: DPPD (mai 2017)
  http://limbistraine.tuiasi.ro/index.html
 • A X-a ediţie a Simpozionului Naţional “Creaţii Universitare 2017“ – pentru doctoranzi (2 iunie 2017)
 • Conferința internațională Modern Technologies în Industrial Engineering, ModTech 2017, Sibiu (14-17 iunie 2017)
  www.modtech.ro
 • Conferința internațională IEEE International Symposium on Signals, Circuits & Systems (13-14 iulie 2017)
  http://scs.etc.tuiasi.ro/isscs2017/
 • Simpozionul naţional “Instalații pentru construcții și economia de energie, 2017 (iulie 2017)
 • Workshop Spațiu-Forma (iulie 2017)
 • 9th International Conference on Environmental Engineering and Management - Circular Economy and Environmental Sustainability, Bologna, Italy, (6-9 septembrie 2017)
  http://iceem.ro
 • Conferința internațională ICAD 2017 (International Conference on Axiomatic Design) (13-16 septembrie 2017)
  www.icad.tcm.cmmi.tuiasi.ro
 • 22nd IMEKO TC4 International Symposium & 20th International Workshop on ADC Modelling and Testing “Supporting world development through electrical & electronic measurements”, Iaşi (14-15 septembrie 2017)
  www.imeko2017.tuiasi.ro
 • A VII-A Ediție a Târgului Internațional de Invenții și Idei Practice INVENT-INVEST 2017 și Conferința de Hidrogeologie ”Certitudini și incertitudini în cercetarea și utilizarea resurselor de apă subterană” (septembrie 2017)
 • 11th International Conference on Electromechanical and Power Systems, Iaşi-Chişinău (12-13 octombrie 2017)
  http://www.sielmen.tuiasi.ro/2017/
 • 21th International Conference on System Theory, Control and Computing - ICSTCC 2017, Sinaia (19-21 octombrie 2017)
  http://www.icstcc2017.ac.tuiasi.ro
 • Conferința internațională ICMS 2017 (International Conference on Manufacturing Systems), Iași (26-27 octombrie 2017)
 • Masă rotundă și colocviu Nicolae Porumbescu și spațiul urban (27-30 octombrie 2017)
 • Scientific Conference with international participation GEOMAT 2017≈ 5thEdition (2-3 noiembrie 2017)
 • The 12th IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines - SYROM’2017, Iași (2-3 noiembrie 2017)
  http://www.mec.tuiasi.ro/syrom2017/
 • A XV-a Conferință Națională de Construcții Metalice la Iași, ,  și Workshop INNOSEIS - VALORIFICAREA SISTEMELOR INOVATOARE DE PROTECȚIE ANTI SEISMICĂ (16-17 noiembrie 2017) www.conmet15.ci.tuiasi.ro
 • WORKSHOP Ziua Sistemelor Informatice Geografice (eveniment global) GIS day, 3thEdition (noiembrie 2017)
 • Expo arhitectura totalitară (noiembrie 2017)