SCImago Institutions Rankings a dat publicității clasificarea globală a instituțiilor de învățământ superior și a celor ce activează în domeniul cercetării pentru anul 2018. De menționat că SCImago Institutions Rankings a clasificat 25 de universități din România (doar cele ce îndeplinesc criteriile minimale privind numărul de lucrări științifice publicate).

Toate cele cinci Universități membre ARUT (Alianța Română a Universităților Tehnice) se află în clasamentul național, iar patru dintre acestea se regăsesc între primele șapte universități românești.

Evaluarea performanțelor universităților, în clasificarea SCImago Institutions Rankings, se realizează pe baza următoarelor criterii:

          - Cercetare

                    - totalul documentelor publicate și indexate în SCOPUS;

                    - procentul din total publicații al celor realizate cu alte instituții;

                    - valoarea normalizată a citărilor per articol;

                    - procentul publicațiilor instituției în primele 25% cel mai bine cotate jurnale din domeniu;

                    - dispersia tematicilor științifice ale instituției;

                    - procentul producției instituției situat în cele mai citate 10% articole în respectivul domeniu;

                    - procent articole din total în care autorul principal face parte din instituție;

                    - numărul total de autori din cadrul instituției;

          - Inovare

                    - totalul producției științifice citată în patente;

                    - procentul din total citat în patente;

          - Impact societal

                    - dimensiunea web-ului (numărul de pagini asociate instituției);

                    - totalul accesărilor externe al domeniului web al instituției.

SCImago Institutions Rankings își bazează analiza exclusiv pe informații culese din bazele internaționale de date, fiind, din acest punct de vedere, în afara influențelor datelor furnizate de universități.

Clasamentul SCImago Institutions Rankings pentru anul 2018, la nivel mondial, cuprinde 3232 universități, iar în cadrul acestuia, în baza poziționării după punctaj, universitățile membre ARUT se situează după cum urmează:

  • Universitatea Politehnica București - locul întâi la nivel național - locul 459 la nivel global,
  • Universitatea Politehnica Timișoara - locul trei la nivel național - locul 512 la nivel global,
  • Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - locul patru la nivel național - locul 515 la nivel global,
  • Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași - locul șapte la nivel național - locul 535 la nivel global,
  • Universitatea Tehnică de Construcții București - locul 21 la nivel național - locul 608 la nivel global.

În ceea ce privește poziționarea în Europa de Est (care include Rusia, Cehia Polonia, Slovacia, Ungaria, Croația, Slovenia, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Kosovo, Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria, România, Ucraina, Georgia, Belarus, Armenia, Azerbaidjan, Moldova), din cele peste 1000 de instituții de învățământ superior, doar 141 de universități au fost clasificate, universitățile membre ARUT ocupând următoarele poziții:

  • Universitatea Politehnica București - locul 25,
  • Universitatea Politehnica Timișoara - locul 47,
  • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - locul 50,
  • Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași - locul 63,
  • Universitatea Tehnică de Construcții București - locul 126.