Comunicate

București, 23 februarie 2018

Comunicat

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, reprezentați prin conducerile universităților, s-au întâlnit în perioada 22-23 februarie 2018 în reuniune de lucru la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB). Au participat, de asemenea, în calitate de invitați: Ministrul Educației Naționale - prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, Ministrul Cercetării şi Inovării – prof.univ.dr.ing. Nicoale Burnete, Ministrul Energiei - prof.univ.dr.ing. Anton Anton, președintele A.R.A.C.I.S – prof.univ.dr.ing. Iordan PETRESCU, președintele  C.N.F.I.S. – prof.univ.dr. Claudia POPESCU și președintele ANC- prof.univ.dr.ing. Tiberiu Dobrescu.

În acest an se împlinesc 200 de ani de învățământ superior tehnic în București, de când marele iluminist și patriot Gheorghe Lazăr a înființat la București, la mănăstirea Sfântu Sava, „o Academie cu știință, chiar în limba maicii sale” în cadrul căreia au fost pregătiți primii ingineri hotarnici. Reuniunea Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT) de la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) se înscrie în seria de evenimente ce marchează dublul centenar  al universităților tehnice din București: Universitatea Politehnica București (UPB) și Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

În cadrul reuniunii au fost analizate aspecte strategice privind învățământul superior tehnic, problemele curente cu care se confruntă universitățile românești, precum și propunerile de desfășurare a unor programe de cercetare şi mobilități în cadrul ARUT.

 • Având în vedere:
  • unele constatări negative ale Consiliului Europei referitoare la învățământul superior existente în Programul național de reformă al României cum ar fi: necorelarea dintre competențele propuse și cele cerute pe piața muncii, numărul mare de programe de învățământ universitar,
  • recomandările acestuia cu privire la necesitatea corelării Cadrului National al Calificărilor cu Cadrul European al Calificărilor și a compatibilizării clasificării internaționale din domeniul educației – ISCED cu domeniile de studiu din România,
  • declanșarea procesului de reglementare a învățământului ingineresc în cadrul Uniunii Europene,
  • necesitatea stabilirii unui trunchi comun de rezultate ale învățării pe domenii inginerești,

membrii ARUT își exprimă disponibilitatea de participare la activitățile specifice îndeplinirii obiectivelor mai sus enunțate și formulate în cadrul proiectului POCU, Axa prioritară 6 „ Educație și competențe” coordonat de MEN (Ministerul Educației Naționale) și ANC (Agenția Națională a Calificărilor).

 • În cadrul dezbaterilor s-a relevat importanța adoptării unor măsuri majore pentru mai buna corelare a sistemului de învățământ tehnic superior românesc cu cel european și cu cerințele pieței muncii. Membrii ARUT vor pregăti pentru următoarea reuniune a alianței un proiect de restructurare a ciclurilor de studii inginerești. Ulterior dezbaterii  cu mediul economic, cu alte universități și factori interesați, proiectul  va fi propus Ministerului Educației Naționale.  
   
 • ARUT solicită Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, (CNSPIS) să aibă în vedere, în viitor, la stabilirea propunerilor privind modalitatea de alocare a locurile bugetate pentru cele trei cicluri de studii, pe lângă prioritățile date de strategiile naționale și cerințele pieței muncii, și alte criterii cum ar fi: rata angajării în domeniul de studii, rezultatele științifice obținute (pentru ciclul de studii doctorale).
   
 • Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice - ARUT au hotărât organizarea în acest an a primelor competiții naționale interuniversitare de granturi de cercetare, in cadrul ARUT, destinate sprijinirii carierei științifice a tinerilor cercetători. Competiția se va desfășura atât la nivel individual cât și in echipe comune formate din trei membri de la trei universități distincte din cadrul ARUT.
   
 • S-a aprobat, de asemenea, programul de mobilități interuniversitare ARUT destinat atât  studenților universităților membre cât și cadrelor didactice.

Următoarea reuniune a Alianței Române a Universităților Tehnice va avea loc la începutul lunii mai la Timișoara.

 

Președinte ARUT
Viorel-Aurel ȘERBAN
Rectorul
Universității Politehnica Timișoara


 

Mihnea COSTOIU  
Rectorul 
Universității POLITEHNICA din București
Vasile ȚOPA
Rectorul
Universității Tehnice din Cluj-Napoca
Dan CAȘCAVAL   
Rectorul   
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Iași 

Radu Sorin VĂCĂREANU
Rectorul
Universității Tehnice de Construcții București
 

 

                                    

IAȘI, 05-07 iulie 2017
Comunicat de presă

În perioada 05-07 iulie 2017, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a găzduit întâlnirea conducerilor universităților tehnice din țară, reunite în Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT).
Au participat de asemenea, în calitate de invitați, Ministrul Cercetării și Inovării – Prof.univ.dr.ing. Lucian GEORGESCU, Președintele A.R.A.C.I.S – Prof.univ.dr.ing. Iordan PETRESCU şi Președintele  C.N.F.I.S. – Prof.univ.dr. Claudia POPESCU.

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT, din care fac parte cele mai importante universităţi tehnice din România, reprezentate prin rectorii şi prorectorii de resort, s-au întâlnit în perioada 04-06 mai 2017 în reuniune de lucru la Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca. Au participat de asemenea în calitate de invitați reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ARACIS. Au fost analizate teme privind sistemul de învățământ superior tehnic în perspectiva elaborării noi „Legi a Educației Naționale”, cercetarea în universitățile tehnice, modul de implementare a noilor „Standarde ARACIS”, poziționarea universităților tehnice faţă de criteriile/metodologiile posibile de clasificare a universităților, internaționalizarea ARUT.

Attachments:
Download this file (Comunicat ARUT -mai 2017-V4.pdf)Comunicat ARUT -mai 2017-V4.pdf[ ]298 kB

Fonduri în valoare de 1.277.764.611,54 lei (aprox. 284 milioane euro) au fost alocate universităților prin programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE). Raportul anual al Societății Academice din România (SAR) plasează 3 dintre universitățile ARUT în topul instituțiilor de învățământ superior cu cele mai multe fonduri atrase: Universitatea Politehnică din București, Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iași.

Attachments:
Download this file (POS CCE _comunicat ARUT.pdf)POS CCE _comunicat ARUT.pdf[ ]337 kB

Universităţile româneşti se confruntă cu o multitudine de probleme dintre care, evident, cele financiare ocupă un rol major. În acest context, sunt cunoscute eforturile concertate ale universităţilor şi ale asociaţiilor acestora (CNR, ARUT, Consorţiul Universitaria, Academica Plus) de a solicita factorilor responsabili – Parlament, Guvern – creşterea progresivă a bugetului alocat educaţiei şi cercetării. În acelaşi timp, alocarea unei finanţări suplimentare semnificative, ţinând cont de criterii de performanţă, „pe baza unei metodologii obiective, transparente la a cărei elaborare să fie implicaţi şi reprezentanţii tuturor asociaţiilor universitare” (a se vedea Comunicatul ARUT din 28.10.16) trebuie să susţină în continuare, în mod absolut necesar, creşterea perfomanţelor educaţionale şi de cercetare şi, nu în ultimul rând, îmbunătățirea vizibilității şi imaginii internaţionale universităților românești. Realizarea „Exercițiului Național de Metaranking Universitar – 2016” poate fi deci privită în aceste coordonate.

Membrii Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT), reprezentată prin rectorii si prorectorii de resort, s-au întâlnit în 28 octombrie 2016, în reuniune de lucru, la Universitatea Politehnica Timișoara. Au fost analizate aspecte strategice privind starea şi perspectivele învățământului superior tehnic în contextul „Strategiei Naţionale pentru Învățământul Terţiar Românesc 2015 – 2020“, precum şi probleme actuale cu care se confruntă  universităţile româneşti.

Patru din cele cinci universități fondatoare ale Alinaței Române a Universităților Tehnice (ARUT) se află în top 10 al universităților din România, conform clasificăriiSCImago Institutions Rankings pentru anul 2016.

Attachments:
Download this file (Ranking universitati ARUT.pdf)Ranking universitati ARUT[ ]264 kB

Alianța Română a Universităților Tehnice a atras atenția săptămâna trecută asupra dificultăților și riscurilor cu care se confruntă în momentul de față sistemul de învățământ superior, printr-o scrisoare deschisă adresată Guvernului.
Introducerea la articolul 60 al Legii nr. 227/2015 a unui nou punct prin care sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice „pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la Art. 76, alin. (1)-(3), ca urmare a desfășurării activității de cercetare dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică” reprezintă o măsură necesară și binevenită.

Conducerile universităților de top cu profil tehnic din țară – Universitatea Politehnica din București, Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea Tehnică de Construcții din București – au înființat vineri, 24 iunie 2016, Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT).

Universitățile asociate ale Alianței Române a Universităților Tehnice (ARUT) - Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), Universitatea Politehnica Timișoara (UPT), Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTC), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (UTI) și Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) - constituită pe data de 24 iunie 2015, atrag atenția Guvernului asupra faptului că politicile din domeniul educației - și cu precădere cele din domeniul învățământului superior - au creat dezechilibre majore la nivelul sistemului de învățământ și au fost luate fără consultarea instituțiilor relevante din domeniu cu riscuri foarte grave pentru viitorul apropiat al economiei și educației naționale.

Attachments:
Download this file (Scrisoare deschisa.pdf)Scrisoare deschisă[ ]198 kB