Alianța Română a Universităților Tehnice (ARUT) își propune să reprezinte atât o platformă de colaborare pentru cele mai prestigioase universități cu profil tehnic din țară, cât și o voce comună, puternică și permenent implicată în optimizarea politicilor din educație și cercetare.

Atât marile companii, cât și întreprinderile mici și mijlocii au nevoie atât de resursă umană bine pregătită pentru a putea performa pe o piață competitivă - în acest context ARUT vine în întâmpinarea recomandărilor Consiliului European privind Programul național de reformă al României pentru 2015 prin creșterea calității și relevanței învățământului superior tehnic pentru piața forței de muncă și prin consolidarea proiectelor de cercetare aplicată care vizează piața de consum.

ARUT va reprezenta, în același timp, un cadru pentru proiecte ample dedicate domeniilor prioritare din Strategia Națională pentru Învățământul Terțiar 2015-2020. Atât crearea de surse de finanțare destinate proiectelor educaționale și de cercetare, cât și redactarea de proiecte destinate finanțării din Fondul Social European vor fi tematici centrale ale activității alianței, care va încerca să definească un circuit financiar mai clar și mai transparent pentru toate instituțiile cu profil tehnic din România.

Nu în ultimul rând, ARUT - în calitatea sa de cel mai mare consorțiu cu profil tehnic din țară - va participa activ la dezvoltarea inteligentă a politicilor care privesc educația și cercetarea.